Συγκριτική Ανάλυση - παλιό με Εικόνες

 

Συγκριτική Ανάλυση Λογαριασμών Ρεύματος

Σε προηγούμενα σημειώματα έχει εξηγηθεί η δομή του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, ο υπολογισμός της ρήτρας αναπροσαρμογής και ο υπολογισμός των επιδοτήσεων – εκπτώσεων.