9η απευθείας διάθεση - στατιστικά στοιχεία

 

Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα στοιχεία της τελευταίας απευθείας διάθεσης προϊόντων συγκριτικά και με τις προηγούμενες που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της κίνησης «Κάστρο Αλληλεγγύης – Χωρίς Μεσάζοντες Λαμίας».

Στον πιο κάτω πίνακα, «Παραγγελίες/Αρχικές», φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών, που έγιναν εμπρόθεσμα, φαίνονται επίσης: ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματικά παραλήφθηκαν. Για άλλη μια φορά διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα το ποσοστό (4,0%) των ανεκτέλεστων παραγγελιών, το οποίο επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας για την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας τη διαδικασία των παραγγελιών.

 

Διανομές

Παραγγελίες

Πρόσθετες

Συνολικές

Α/Α

Ημερομ.

Αρχικές

Εκτελ.

Ανεκτέλ.

Ανεκτέλ. (%)

Μοναδ. ανεκτέλ.

Επιπλέον  Επιτόπου

Ποσοστό επιπλέον

Πλήθος

Κιλά

Αξία (€)

11/5/2013

95

87

8

8,4%

6

59

62,1%

146

2.704

1.945

8/6/2013

274

251

23

8,4%

18

137

50,0%

385

11.668

8.369

6/7/2013

173

155

18

10,4%

16

77

44,5%

232

3.974

7.209

21/9/2013

395

367

28

7,1%

25

162

41,0%

528

14.206

15.713

2/11/2013

500

473

27

5,4%

25

186

37,2%

652

23.398

16.717

30/11/2013

420

411

9

2,1%

9

224

53,3%

634

9.246

19.326

21/12/2013

463

446

17

3,7%

16

212

45,8%

652

23.363

16.995

8/2/2014

458

431

27

5,9%

26

167

36,5%

598

18.174

13.548

15/3/2014

397

381

16

4,0%

13

236

59,4%

617

15.016

18.814

 

Σύνολα

3175

3002

173

5,4%

154

1460

46,0%

4444

121.749

118.636

 

Οι «Πρόσθετες / Επιπλέον Επιτόπου» παραγγελίες, είναι όσες καταχωρήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας (περίπου 50 τηλεφωνικές) και κυρίως όσες καταχωρήθηκαν επιτόπου, για όσους ήρθαν την ημέρα της διάθεσης χωρίς παραγγελία. Από τους 150 συμπολίτες μας, που ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με την κίνηση, περίπου τα 2/3 ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, οι περισσότεροι των οποίων ανέφεραν ότι το έμαθαν τελευταία στιγμή.

Έχουμε επιλέξει να δεχόμαστε πρόσθετες παραγγελίες, γιατί έτσι έρχονται σε επαφή με την κίνηση και τη διαδικασία περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι την επόμενη φορά θα παραγγείλουν κανονικά, και γιατί έτσι πετυχαίνουμε την ενίσχυση των συνεργαζόμενων παραγωγών. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους βασικούς στόχους της κίνησής μας. Όμως το μεγάλο ποσοστό των πρόσθετων παραγγελιών σε σχέση με τις αρχικές δυσκολεύει τη σωστή οργάνωση της απευθείας διάθεσης.

Στις τρεις τελευταίες στήλες φαίνεται ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών που παραλήφθηκαν, τα κιλά και το ποσόν της κάθε διάθεσης. Από την 5η απευθείας διάθεση και μετά υπάρχει μια τάση σταθεροποίησης στο επίπεδο των 600 παραγγελιών, ανεξαρτήτως του αριθμού και των ειδών των προϊόντων που περιλαμβάνει η απευθείας διάθεση.

Από πλευράς οργάνωσης η κίνησή μας μπορεί να ανταποκριθεί και σε διπλάσιο αριθμό παραγγελιών. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει στην απευθείας διάθεση καλύτερων προϊόντων σε καλύτερες τιμές, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ντόπιας παραγωγής και θα επιδράσει θετικά στην αγορά της περιοχής.

Για να συμβεί αυτό χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση και βέβαια θα χρειαστεί μεγαλύτερος αριθμός εθελοντών για να υλοποιήσει μεγαλύτερες διαθέσεις. Η ενημέρωση για τους σκοπούς και τις δράσεις της κίνησης βασίζεται κυρίως στους εθελοντές. Βοηθήστε αυτή να φτάσει σε περισσότερους.

Η συντονιστική ομάδα

Αρχείο PDF

8η απευθείας διάθεση - στατιστικά στοιχεία

 

Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα στοιχεία της τελευταίας απευθείας διάθεσης προϊόντων συγκριτικά και με τις προηγούμενες που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της κίνησης «Κάστρο Αλληλεγγύης – Χωρίς Μεσάζοντες Λαμίας».

Στον πιο κάτω πίνακα, «Παραγγελίες/Αρχικές», φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών, που έγιναν εμπρόθεσμα, φαίνονται επίσης: ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματικά παραλήφθηκαν, ο αριθμός και το ποσοστό των ανεκτέλεστων. Οι «Πρόσθετες / Επιπλέον Επιτόπου» παραγγελίες, είναι όσες καταχωρήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας και κυρίως όσες καταχωρήθηκαν επιτόπου για όσους ήρθαν την ημέρα της διάθεσης χωρίς παραγγελία. Στις τρεις τελευταίες στήλες φαίνεται ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών που παραλήφθηκαν, τα κιλά και το ποσόν της κάθε διάθεσης.

Η μικρή αύξηση που παρατηρήθηκε στις ανεκτέλεστες παραγγελίες ίσως οφείλεται στην αναβολή κατά μία εβδομάδα της απευθείας διάθεσης. Με αυτή την έννοια το ποσοστό 5,9% δεν θεωρείται μεγάλο και παραμένει η εκτίμησή μας για την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετώπισαν (και αυτή τη φορά) οι συμπολίτες μας τη διαδικασία των παραγγελιών.

Διανομές

Παραγγελίες

Πρόσθετες

Συνολικές

Α/Α

Ημερομ.

Αρχικές

Εκτελ.

Ανεκτέλ.

Ανεκτέλ. (%)

Μοναδ. ανεκτέλ.

Επιπλέον  Επιτόπου

Ποσοστό επιπλέον

Πλήθος

Κιλά

Αξία (€)

11/5/2013

95

87

8

8,4%

6

59

62,1%

146

2.704

1.945

8/6/2013

274

251

23

8,4%

18

137

50,0%

385

11.668

8.369

6/7/2013

173

155

18

10,4%

16

77

44,5%

232

3.974

7.209

21/9/2013

395

367

28

7,1%

25

162

41,0%

528

14.206

15.713

2/11/2013

500

473

27

5,4%

25

186

37,2%

652

23.398

16.717

30/11/2013

420

411

9

2,1%

9

224

53,3%

634

9.246

19.326

21/12/2013

463

446

17

3,7%

16

212

45,8%

652

23.363

16.995

8/2/2014

458

431

27

5,9%

26

167

36,5%

598

18.174

13.548

 

Σύνολα

2778

2621

157

5,7%

141

1224

44,1%

3827

88.559

99.822

Με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων διαθέσεων και τη συνεχή διεύρυνση της κίνησης περιμέναμε μεγαλύτερη συμμετοχή από πλευράς παραγγελιών. Οι εκτιμήσεις μας δεν επαληθεύτηκαν και σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας αναφερθήκαμε σε πιθανά αίτια όπως: Τη ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης (από τις αρχές του έτους), τη μικρή προβολή από τα μέσα ενημέρωσης, πιθανές δικές μας αστοχίες και έλλειψη κατανόησης της σημασίας της έγκαιρης παραγγελίας.

Από το Μάιο του 2013, σε 8 απευθείας διαθέσεις προϊόντων (περίπου 4.000 παραγγελίες), διατέθηκαν πάνω από 100 τόνοι ελληνικών ποιοτικών προϊόντων. Συνολικά πάνω από 1.700 οικογένειες στήριξαν αυτή την προσπάθεια κάνοντας έξυπνες αγορές και εξοικονομώντας 30.000 - 40.000 €.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι με τις αγορές τους στήριξαν τους παραγωγούς, στους οποίους και κατέληξε το σύνολο του ποσού που διέθεσαν. Ταυτόχρονα βοήθησαν με τη συμμετοχή τους να υλοποιηθούν οι παράλληλες δράσεις: συλλογή φαρμάκων για το Κοινωνικό Ιατρείο, πλαστικών καπακιών για το Σύλλογο Παραπληγικών, σχολικών ειδών σε συνεργασία με τους συλλόγους εκπαιδευτικών και συλλογή τηγανέλαιου, μια μικρή συμβολή στο περιβάλλον, που αποφέρει (μέσω ανταλλαγής) προϊόντα προς δωρεά σε ιδρύματα.

Η ενημέρωση για τους σκοπούς και τις δράσεις της κίνησης βασίζεται αποκλειστικά στους εθελοντές. Βοηθήστε αυτή να φτάσει σε περισσότερους.

Η συντονιστική ομάδα

Αρχείο PDF

Σελίδα 8 από 11