12η απευθείας διάθεση - στατιστικά στοιχεία

 

Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα στοιχεία της τελευταίας απευθείας διάθεσης προϊόντων συγκριτικά και με τις προηγούμενες που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της κίνησης «Κάστρο Αλληλεγγύης – Χωρίς Μεσάζοντες Λαμίας».

Στον πιο κάτω πίνακα, «Παραγγελίες/Αρχικές», φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών, που έγιναν εμπρόθεσμα, φαίνονται επίσης: ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματικά παραλήφθηκαν. Για άλλη μια φορά διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα το ποσοστό (6,6%) των ανεκτέλεστων παραγγελιών. Αν ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι για μερικές από αυτές είχε ειδοποιηθεί η συντονιστική το ποσοστό αυτό είναι ακόμη χαμηλότερο.

Διανομές

Παραγγελίες

Πρόσθετες

Συνολικές

Α/Α

Ημερομ.

Αρχικές

Εκτελ.

Ανεκτέλ.

Ανεκτέλ. (%)

Μοναδ. ανεκτέλ.

Επιτόπου

Ποσοστό επιπλέον

Πλήθος

Κιλά

Αξία (€)

11/5/2013

95

87

8

8,4%

6

59

62,1%

146

2.704

1.945

8/6/2013

274

251

23

8,4%

18

137

50,0%

385

11.668

8.369

6/7/2013

173

155

18

10,4%

16

77

44,5%

232

3.974

7.209

21/9/2013

395

367

28

7,1%

25

162

41,0%

528

14.206

15.713

2/11/2013

500

473

27

5,4%

25

186

37,2%

652

23.398

16.717

30/11/2013

420

411

9

2,1%

9

224

53,3%

634

9.246

19.326

21/12/2013

463

446

17

3,7%

16

212

45,8%

652

23.363

16.995

8/2/2014

458

431

27

5,9%

26

167

36,5%

598

18.174

13.548

15/3/2014

397

381

16

4,0%

13

236

59,4%

617

15.016

18.814

10η

12/4/2014

490

471

19

3,9%

16

 177  36,1%  648  21.485  21.015
11η

10/5/2014

261

246

15

5,7%

14

 120  46,0%  366  7.588  8.876
12η

14/6/2014

335

313

22

6,6%

22

100

29,9%

413

11.931

11.665

 

Σύνολα

4261

4032

229

5,4%

206

1857

43,6%

5871

162.752

160.192


Οι «Πρόσθετες / Επιτόπου» παραγγελίες, είναι όσες καταχωρήθηκαν επιτόπου, για όσους ήρθαν την ημέρα της διάθεσης χωρίς παραγγελία. Από τους 50 συμπολίτες μας, που ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με την κίνηση στη 12η διάθεση, περίπου το 50% ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία. Από τους 100 συνολικά που ήρθαν την ημέρα της διάθεσης χωρίς παραγγελία τουλάχιστον οι 60 είχαν ειδοποιηθεί με διάφορους τρόπους (email, sms, τηλέφωνο). Νομίζουμε ότι αυτό το μεγάλο ποσοστό αδικεί την 15ήμερη προσπάθεια ενημέρωσης που γίνεται κυρίως από τη συντονιστική ομάδα.

Είχαμε επιλέξει να δεχόμαστε πρόσθετες παραγγελίες, γιατί έτσι έρχονταν σε επαφή με την κίνηση και τη διαδικασία περισσότεροι άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους την επόμενη φορά παρήγγειλαν κανονικά, και γιατί έτσι πετυχαίνουμε την ενίσχυση των συνεργαζόμενων παραγωγών. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους βασικούς στόχους της κίνησής μας.

Στις τρεις τελευταίες στήλες φαίνεται ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών που παραλήφθηκαν, τα κιλά και το ποσόν της κάθε διάθεσης. Φαίνεται μια σημαντική αύξηση σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη διάθεση αλλά σαφώς υπολειπόμαστε από προηγούμενες διαθέσεις..

Εκτός από τα παραπάνω αίτια πρέπει να σταθούμε στη μικρή προβολή από τα μέσα ενημέρωσης, σε πιθανές δικές μας αστοχίες και στην αδυναμία μας (με βάση το αποτέλεσμα) να αναδείξουμε την αξία της συλλογικότητας και τη σημασία της μαζικής και έγκαιρης παραγγελίας.

Η ενημέρωση για τους σκοπούς και τις δράσεις της κίνησης βασίζεται κυρίως στους εθελοντές και όλους εσάς που συμμετέχετε. Βοηθήστε αυτή να φτάσει σε περισσότερους. Με το νόμο 4264/15-5-2014 επιχειρείται να μπει φραγμός στο υπαίθριο εμπόριο. Η ενεργητική συμμετοχή θα διασφαλίσει το δικαίωμά μας να αγοράζουμε απευθείας από τους παραγωγούς.

Η συντονιστική ομάδα

Αρχείο PDF

10η-11η απευθείας διαθέσεις - στατιστικά στοιχεία

 

Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα στοιχεία των δύο τελευταίων απευθείας διαθέσεων προϊόντων συγκριτικά και με τις προηγούμενες που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της κίνησης «Κάστρο Αλληλεγγύης – Χωρίς Μεσάζοντες Λαμίας».

Στον πιο κάτω πίνακα, «Παραγγελίες/Αρχικές», φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών, που έγιναν εμπρόθεσμα, φαίνονται επίσης: ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματικά παραλήφθηκαν. Για άλλη μια φορά διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα το ποσοστό (3,9% και 5,7%) των ανεκτέλεστων παραγγελιών.

Διανομές

Παραγγελίες

Πρόσθετες

Συνολικές

Α/Α

Ημερομ.

Αρχικές

Εκτελ.

Ανεκτέλ.

Ανεκτέλ. (%)

Μοναδ. ανεκτέλ.

Επιτόπου

Ποσοστό επιπλέον

Πλήθος

Κιλά

Αξία (€)

11/5/2013

95

87

8

8,4%

6

59

62,1%

146

2.704

1.945

8/6/2013

274

251

23

8,4%

18

137

50,0%

385

11.668

8.369

6/7/2013

173

155

18

10,4%

16

77

44,5%

232

3.974

7.209

21/9/2013

395

367

28

7,1%

25

162

41,0%

528

14.206

15.713

2/11/2013

500

473

27

5,4%

25

186

37,2%

652

23.398

16.717

30/11/2013

420

411

9

2,1%

9

224

53,3%

634

9.246

19.326

21/12/2013

463

446

17

3,7%

16

212

45,8%

652

23.363

16.995

8/2/2014

458

431

27

5,9%

26

167

36,5%

598

18.174

13.548

15/3/2014

397

381

16

4,0%

13

236

59,4%

617

15.016

18.814

10η

12/4/2014

490

471

19

3,9%

16

 177  36,1%  648  21.485  21.015
11η

10/5/2014

261

246

15

5,7%

14

 120  46,0%  366  7.588  8.876
 

Σύνολα

3926

3719

207

5,3%

184

1757

44,8%

5458

150.822

148.527


Οι «Πρόσθετες / Επιτόπου» παραγγελίες, είναι όσες καταχωρήθηκαν επιτόπου, για όσους ήρθαν την ημέρα της διάθεσης χωρίς παραγγελία. Από τους 150 συμπολίτες μας, που ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με την κίνηση στη 10η διάθεση, περίπου το 45% ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία ενώ από τους 50 που ήρθαν πρώτη φορά στη 11η διάθεση οι 2 στους 3 ήρθαν επίσης χωρίς παραγγελία.

Είχαμε επιλέξει να δεχόμαστε πρόσθετες παραγγελίες, γιατί έτσι έρχονταν σε επαφή με την κίνηση και τη διαδικασία περισσότεροι άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους την επόμενη φορά παρήγγειλαν κανονικά, και γιατί έτσι πετυχαίνουμε την ενίσχυση των συνεργαζόμενων παραγωγών. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους βασικούς στόχους της κίνησής μας.

Στις τρεις τελευταίες στήλες φαίνεται ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών που παραλήφθηκαν, τα κιλά και το ποσόν της κάθε διάθεσης. Από την 5η απευθείας διάθεση και μετά υπήρχε μια τάση σταθεροποίησης στο επίπεδο των 600 παραγγελιών. Στην τελευταία όμως διάθεση είχαμε μια αξιοσημείωτη μείωση. Συνήθως ένα ποσοστό 20-25% προμηθεύεται μόνο φέτα ή/και πατάτες, προϊόντα που δεν είχαμε στην 11η διάθεση. Επίσης ένα ποσοστό της μείωσης μπορεί να αποδοθεί στην κάμψη της ζήτησης μετά το Πάσχα (κάμψη είχε παρατηρηθεί και μετά τα Χριστούγεννα).

Εκτός από τα παραπάνω αίτια πρέπει να σταθούμε στη μικρή προβολή από τα μέσα ενημέρωσης (και λόγω εκλογών), σε πιθανές δικές μας αστοχίες και στην αδυναμία μας (με βάση το αποτέλεσμα) να αναδείξουμε την αξία της συλλογικότητας και τη σημασία της μαζικής και έγκαιρης παραγγελίας.

Η ενημέρωση για τους σκοπούς και τις δράσεις της κίνησης βασίζεται κυρίως στους εθελοντές και όλους εσάς που συμμετέχετε (δείτε και σχετικό άρθρο). Βοηθήστε αυτή να φτάσει σε περισσότερους. Με το νόμο 4264/15-5-2014 επιχειρείται να μπει φραγμός στο υπαίθριο εμπόριο. Η ενεργητική συμμετοχή θα διασφαλίσει το δικαίωμά μας να αγοράζουμε απευθείας από τους παραγωγούς.

 

Η συντονιστική ομάδα

Αρχείο PDF

Σελίδα 7 από 11