Λίστα αξιολογήσεων 05/10/2019


Εδώ μπορείτε να δείτε την αξιολόγηση που έχετε κάνει. Φαίνεται μόνο ο κωδικός εισαγωγής και ο χρόνος και όχι τα στοιχεία αυτού που αξιολογεί. Στις 2 τελευταίες στήλες φαίνεται η αξιολόγηση της 50ης απευθείας διάθεσης και της κίνησης "Κάστρο Αλληλεγγύης" συνολικά.

Ο αριθμός 00 σημαίνει ότι δεν βαθμολογήθηκε το συγκεκριμένο προϊόν. Οι υπόλοιποι αριθμοί: 05=Άριστο, 04=Πολύ καλό, 03=Καλό, 02=Μέτριο, 01=Απαράδεκτο.

Αν μόλις τώρα κάνατε την αξιολόγηση πατήστε το πλήκτρο (Last) για να μεταφερθείτε στην τελευταία σελίδα. Αν δεν την βρείτε εκεί αναζητήστε την στην προηγούμενη σελίδα πατώντας (Prev).


First Last
IDΚωδικόςΗμερομηνία ΏραΚρ/ σάπ. Χερ.Ύγ. πιά- τωνΎγ. πλ/ ντ.Γε- νι- κήςΧυ- μός Τομ.Πελ- τές Τομ.Από- φλ. Τομ.Ψιλ/ κομ. Τομ.Τυρί Φέ- ταΓί- δι- νοΑλ/ σ/κ 10ΚΑλ/ ρι σ/κΑλ/ ρι μ/λΑλ/ ρι ολ.Πα- τά- τεςΠα- τάτ. 10KΠατ. Μι- κρ.Αν- θό- μ/λΜέλι Θυ- μ/ρΦα- σό- λιαΡε- βύ- θιαΦα- κές (Kg)Φά- βα (Kg)Κρεμ- μύδια ξανθάΚρεμ- μύδια κόκκ.Κρεμ- μύδια μικράΣκόρ- δα συσκ.Φι- στ. Κελ.50η Διάθ.Κάστρο Αλληλ.
16pidh2019-10-08 00:51:01050000000505000000040005040005000504000004000005000000050000
2vueN22019-10-09 13:18:02000000000000000000000000000000000000000404050000000000000405
3BRp7j2019-10-09 14:43:49000000000000000000000004040000040003000000000300000003000505
4wZ6nc2019-10-09 21:25:30000000000000000000000000000005000000000004000004000004040404