Λίστα αξιολογήσεων 01/02/2020


Εδώ μπορείτε να δείτε την αξιολόγηση που έχετε κάνει. Φαίνεται μόνο ο κωδικός εισαγωγής και ο χρόνος και όχι τα στοιχεία αυτού που αξιολογεί. Στις 2 τελευταίες στήλες φαίνεται η αξιολόγηση της 53ης απευθείας διάθεσης και της κίνησης "Κάστρο Αλληλεγγύης" συνολικά.

Ο αριθμός 00 σημαίνει ότι δεν βαθμολογήθηκε το συγκεκριμένο προϊόν. Οι υπόλοιποι αριθμοί: 05=Άριστο, 04=Πολύ καλό, 03=Καλό, 02=Μέτριο, 01=Απαράδεκτο.

Αν μόλις τώρα κάνατε την αξιολόγηση πατήστε το πλήκτρο (Last) για να μεταφερθείτε στην τελευταία σελίδα. Αν δεν την βρείτε εκεί αναζητήστε την στην προηγούμενη σελίδα πατώντας (Prev).

 

First Last
IDΚωδικόςΗμερομηνία ΏραΚρ/ σάπ. Χερ.Ύγ. πιά- τωνΎγ. πλ/ ντ.Γε- νι- κήςΧυ- μός Τομ.Πελ- τές Τομ.Ψιλ/ κομ. Τομ.Αμύ- γδα- λαΦι- στικ. Κελ.Τα- χί- νιΝτα- κάκι ΚριθΝτα- κάκι Λαδ.Ντα- κάκι Χαρ.Ντα- κάκι ΖέαςΤυρί Φέ- ταΓί- δι- νοΓρα- βιέ- ραΚε- φα/ τύριΕλαι- όλα- δοΡε- βύ- θιαΚρεμ- μύδ. μικ.Σκόρ- δα συσ.Φα- σό- λιαΦα- κέςΦά- βαΓί- γα- ντεςΦασ. Πλα- κέΠι- πε- ριές53η Διάθ.Κάστρο Αλληλ.
1tgxkb2020-02-02 09:58:20040000000504040400000000000400040000050404000405000504000000
2fNJqS2020-02-03 19:59:54000000000000000000000000000000030000040004030000000000000504
3UmiBG2020-02-12 16:07:03000000000000000000000000000001000000000000000000000000000003
4Ydunq2020-02-19 21:04:53050500050500050404000404000300050000050000000000000000050000
5AsSmY2020-02-20 15:27:39000000000000000400050005000000000404000004000000000000000404
6fZyQF2020-02-23 09:12:24000000000400000300040000000000000000000000000000000000000404
7BEW5k2020-02-24 19:19:26000000000505050000000000000000000000000000000000040000000505
83tC9Q2020-02-26 09:07:44040000000000000500000500000000000000000000000000000000000505