20η απευθείας διάθεση - στατιστικά στοιχεία


Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα στοιχεία της τελευταίας απευθείας διάθεσης προϊόντων, σε σύγκριση και με όλες τις προηγούμενες. Στον πιο κάτω συγκεντρωτικό πίνακα, «Παραγγελίες/Αρχικές», φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών που έγιναν εμπρόθεσμα.

Φαίνεται επίσης ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματικά παραλήφθηκαν καθώς και αυτός των ανεκτέλεστων παραγγελιών, οι οποίος ήταν σχετικά αυξημένος, ποσοστό 4,5%, αλλά πάντα μικρός.

Διανομές

Παραγγελίες

Πρόσθετες

Συνολικές

Α/Α

Ημερομηνία

Αρχικές

Εκτελ.

Ανεκτέλ.

 Ανεκτέλ.
(%)

Μοναδ. ανεκτέλ.

Επιπλέον  Επιτόπου

Ποσοστό επιπλέον

Πλήθος

Κιλά

Αξία

1η-3η

11/5-6/7/13

542

493

49

9,0%

40

273

50,4%

763

18.346

17.523,40 €

21/9/2013

395

367

28

7,1%

25

162

41,0%

528

14.206

15.713,50 €

2/11/2013

500

473

27

5,4%

25

186

37,2%

652

23.398

16.717,00 €

30/11/2013

420

411

9

2,1%

9

224

53,3%

634

9.246

19.326,00 €

21/12/2013

463

446

17

3,7%

16

212

45,8%

652

23.363

16.995,00 €

8/2/2014

458

431

27

5,9%

26

167

36,5%

598

18.174

13.548,00 €

15/3/2014

397

381

16

4,0%

13

236

59,4%

617

15.016

18.814,00 €

10η

12/4/2014

490

471

19

3,9%

16

177

36,1%

648

21.485

21.015,00 €

11η

10/5/2014

261

246

15

5,7%

14

120

46,0%

366

7.588

8.876,00 €

12η

14/6/2014

335

313

22

6,6%

22

100

29,9%

413

11.931

11.665,00 €

13η

20/9/2014

398

386

12

3,0%

11

208

52,3%

593

17.037

15.456,00 €

14η

11/10/2014

390

371

19

4,9%

19

169

43,3%

540

5.396

13.740,00 €

15η

22/11/2014

385

375

10

2,6%

10

138

35,8%

513

14.769

17.528,00 €

16η

20/12/2014

535

518

17

3,2%

16

111

20,7%

628

19.348

18.579,00 €

17η

7/2/2015

394

385

9

2,3%

9

29

7,4%

414

7.486

12.559,30 €

18η

4/4/2015

479

467

12

2,5%

11

10

2,1%

477

12.407

16.183,00 €

19η

9/5/2015

359

351

8

2,2%

8

19

5,3%

370

12.593

12.395,50 €

20η

13/6/2015

291

278

13

4,5%

12

19

6,5%

297

4.398

9.096,00 €

Σύνολα

7492

7163

329

4,4%

302

2560

34,2%

9703

256.186

275.729,70 €


Οι λίγες «Πρόσθετες / Επιτόπου» παραγγελίες, είναι όσες καταχωρήθηκαν επιτόπου, κυρίως συμπληρωματικά σε όσους είχαν ήδη παραγγείλει. Είναι μια διαδικασία η οποία, από την αρχή του έτους, σταμάτησε να εφαρμόζεται και τα αποτελέσματα είναι ορατά καθώς δεν υπάρχουν καθόλου καθυστερήσεις. Οι περισσότεροι από όσους τελευταία στιγμή ενημερώθηκαν, κατάλαβαν τη διαδικασία και έδωσαν τα στοιχεία τους ώστε να ενημερώνονται για τις επόμενες διαθέσεις.

Μία στις δύο παραγγελίες, το 51%, έγινε τις 3 τελευταίες ημέρες (από τις 15 των παραγγελιών). Φαίνεται ότι η πλειοψηφία των συμπολιτών μας άρχισε να ενεργοποιείται μετά το 2ο sms ή το 2ο email, κάτι που παρατηρήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό, ποσοστό 56%, στην προτελευταία διάθεση.

Η "αργοπορία" αυτή δυσκολεύει την έγκαιρη οργάνωση της απευθείας διάθεσης αλλά και τη "διαπραγματευτική" θέση της κίνησης απέναντι στους παραγωγούς. Ίσως πρέπει να εξεταστεί και η συρρίκνωση του διαστήματος των 15 ημερών, που διατίθενται για παραγγελίες. Έτσι θα μειωθεί και η “πίεση” κάτω από την οποία η συντονιστική ομάδα κάνει όλες τις προετοιμασίες των διαθέσεων.

Στις τρεις τελευταίες στήλες φαίνεται ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών που παραλήφθηκαν, τα κιλά και το ποσόν της κάθε διάθεσης. Η φαινόμενη μικρότερη συμμετοχή, κάτι ανάμεσα στη 11η και 12η διάθεση, αν δεν οφείλεται στην εποχή, πρέπει να μας προβληματίσει. Οφείλεται σε δική μας ανεπάρκεια, σε έλλειμα ενημέρωσης ή στη μειωμένη αγοραστική δύναμη όλων μας ;

Η συντονιστική ομάδα

Αρχείο PDF